Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Black Bird Pole weboldalán, köszönjük, hogy vásárlásával megtisztel bennünket.

A rendeléstől számított teljesítési idő: 5-7 munkanap. Igyekszünk minél hamarabb eljuttatni a megrendelt terméket, de alkalmanként előforduhatnak csúszások, így az 5-7 munakapos határidőt tudjuk garantálni, de legtöbbször ennél hamarabb megérkeznek a termékek.

 

A jelen általános szerződési feltételek a www.blackbirdpole.com Korbel Judit (Üzemeltető) által való termékértékesítésre vonatkoznak, Korbel Judit, mint üzemeltető és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.blackbirdpole.com weboldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek figyelembevétele mellett történik a vásárlás.

 

PREAMBULUM:

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

IMPRESSZUM:

SZOLGÁLTATÓ (VÁLLALKOZÓ) ADATAI

 

Név: Korbel Judit (egyéni vállalkozó)

Székhely: Magyarország, 2310 Szigetszentmiklós, Dózsa György köz 1.

Levezezési cím: Magyarország, 2318 Szigetszentmárton, Hársfa u. 2.

Adószám: 57401287-1-33

Nyilvántartási szám: 56028762

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- És Vámhivatal Budapest 1054 Széchenyi utca 2.

Elérhetőség: info@blackbirdpole.com

Telefon: +36303773321

Honlap: www.blackbirdpole.com

Bankszámlaszám: K&H Bank 10404883-69505753-50531004

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Nethely Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.

Webcím: https://www.nethely.hu

Elérhetőség: https://www.nethely.hu/rolunk

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

A honlap által nyújtott szolgáltatások:

Vásárlás a weboldalról

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

Korbel Judit (Black Bird Pole) egyedi készítésű és tervezésű fitnesz és rúdtánc ruhákat és kiegészítőkat forgalmaz.

Készítőjük Korbel Judit.

 

A www.blackbirdpole.com webshopban megvásárolható termékek egyediek, egytől egyig kézzel gyártottak. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, így nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, minimális eltérés előfordulhat azonos típusú termékeknél. Emiatt a webáruházban szereplő termékfotón látható áru kis mértékben eltérhet az általad rendelt terméktől. Kérjük, hogy megrendelést ennek figyelembevételével adja le! A kismértékű eltérések nem jelentik a nem szerződésszerű teljesítést, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

 

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

A készleten lévő termékket 2-3 napon belül átadjuk a szállítópartnernek.

A készleten nem lévő termékek elkészítési ideje 3-4 napot vesz igénybe, ezt követően tudjuk azt átadni a szállítópartnernek.

 

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Korbel Judit nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az üzemeltető a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben az üzemeltető felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben az üzemeltető nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

 

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.blackbirdpole.com webcímen vagy Facebook illetve Instagram felületen. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 

Termékek ára, a vásárlás költségei

 

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) magyar forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) áfát nem tartalmaznak. 

 

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Korbel Judit a szállítónak adás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. Utánvét esetén 3 munkanapon belül. A csomagszállítónak való átadást követően a Packeta Hungary Kft vagy a Magyar Posta Zrt saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással vagy online bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Csomagpontra történő szállítás esetén lehetőség van készpénzes fizetésre, illetve ha a csomagátvevő pont lehetővé teszi bankkártyás fizetésre.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Korbel Judit termékekkel együtt vagy elektronikus úton küldi meg a vevő részére.

 

Tulajdonjog fenntartása, Szerzői jog:

 

Minden a honlapon szereplő termék, minta,illusztráció egyedi tervezésű, másolása tilos.

Amennyiben használni szeretné ezeket, úgy az üzemeltető engedélye szükséges.

A vételár teljes kifizetéséig minden áru a Webshop tulajdonában marad.

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Korbel Judit, egyéni vállalkozó

 

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

 

Az áru kifizetése banki előreutalással/befizetéssel is történhet. A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Egyedi megrendelés esetén a vételárból előleget kérünk.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja.

A fizetés továbbá történhet online bankkártyás fizetéssel, amit a Barion segítségével intézhet a vásárló.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Továbbá utánvéttel a csomag átvételekor.

 

Korbel Judit

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dózsa György köz 1. 

 

Adószám: 57401287-1-33

 

Nyilvántartási szám:56028762

 

Számlaszám: (K&H) 10404883-69505753-50531004

 

Kérjük, adja meg rendelési számát és nevét a közlemény rovatban!

 

Utánvétel

 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Az utánvéttel való fizetés díja: 350 Ft

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 

Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket, ahol azt helyben, személyesen veheti át.

Ennek díja bruttó 1800 Ft

 

Packeta CsomagPont

A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a Packeta CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.

Ennek díja bruttó 1400 Ft

 

Szállítópartnereink a csomag kátvételétől számítva 2-3 napon belül teljesítik a rendelést.

 

Elállás jogA jelen ÁSZF alapján a www.blackbirdpole.com weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

 

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Korbel Judit nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

 

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Korbel Judit részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Korbel Judit részére visszaküldeni.

 

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Korbel Judit a vevő által kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Korbel Judit jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Korbel Judit szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

 

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

 

Egyedi termékek megrendelése

 

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket a vevő részére. Ennek költsége a hasonló termék 120-130%-a és minden esetben megbeszélés kérdése.

 

Szavatosság – Garancia

 

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Korbel Judit köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

 

Korbel Judit csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt és ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Korbel Judit az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Korbel Judit csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

 

Panaszügyintézés helye, módja

 

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

 

levélben: 2318 Szigetszentmárton, Hársfa u. 2.

 

e-mailben: info@blackbirdpole.hu

 

telefonon: +36 30 377 3321– munkanapon 9-18 óra között.

 

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

 

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

 

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

 

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

 

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

 

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

 

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

 

Korbel Judit, mint egyéni vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

 

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 5 évig megőrizzük.

 

Adatkezelési tájékoztató
GDPR- Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés:

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Korbel Judit egyéni vállalkozó(2318, Szigetszentmárton Sport utca 7/b a www.blackbirdpole.com webáruház által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi és adatkezelési elveit,politikáit.

A jelen Tájékoztatató Korbel Judit által üzemeltetett a www.blackbirdpole.com útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési és/vagy marketing célú megkeresések során felmerülő személyes adatkezelésre és adatfeldolgozásokra vonatkozik.

Adatkezelés megnevezése:

A Weboldalak látogatása és a Szolgáltatás igénybe vétele során Korbel Judit kezeli a természetes személyek, mint személyes adatok jogosultjai (továbbiakban: Felhasználó) azon személyes adatait, amelyek megadásra kerülnek és a Szolgáltató felel a személyes adatokért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Név: Korbel Judit

Székhely: 2318 Szigetszentmárton Sport utca 7/b

Képviselő: Korbel Judit

adószám: 57401287-1-33

levelezési cím:2318 Szigetszentmárton Sport utca 7/b

Elérhetőség, email: info@blackbirdpole.hu

felügyeleti hatóség (adatvédelem):Korbel Judit (szolgáltató) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

Látogatók adatai:

Az adatkezelés célja: a www.blackbirdpole.com weblap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatokat rögzíti.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Vásárlók adatai:

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések és vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, fizetés dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai (vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára).

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig megőrizzük.

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító bank felé. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.Regisztrálók adatai:A Webshop szolgáltatásait igénybe venni regisztráció után és regisztráció nélkül is lehetséges.Az adatkezelés célja: a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.A kezelt adatok köre: vevőszám, megszólítás, teljes név, egyéb cím, lakcím, email cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.Az adatkezelés időtartama:Direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év.

A vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés (hírlevél, cookie)A Szolgáltató a Weboldalak használatával, illetve e Weboldalakon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél szolgáltatás, illetve Felhasználó előzmények rögzítése a felhasználói élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a Weboldalakat látogató Felhasználók egyes személyes adatait.A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Szolgáltató felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” menüpontjára való kattintással vagy a felugró „pop up” ablakon történő feliratkozással, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni.A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az a) önkéntes; b) a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozik; c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és d) egyértelmű akaratnyilatkozat.A Szolgáltató a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Szolgáltató részére történő megküldésének.A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor egyoldalúan megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Szolgáltató üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélről” parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltató tudomásulvételétől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Szolgáltató hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.Az oldal sütiket használ, ezt a látogatóval minden esetben közöljük, ennek tényét a Felhasználó az "elfogadom a sütik használatát" mellett levő négyzet kipipálásával tudomásul veszi és elismeri azt.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására vonatkozó hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát ” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek ” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Szolgáltató kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok: a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai; b) Felhasználó által használt IP cím.Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a Webshop esetén a kosárban elhelyezett termék(ek) azonosítóját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma. .Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Szolgáltató jogos érdekeinek védelme. A Szolgáltató az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen fejezet tartalmának Weboldalakon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Szolgáltató részére.

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználók nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára ne tegye hozzáférhetővé, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Tájékoztató, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A jelen fejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Szolgáltató általi rögzítésétől számított 10 év.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt vagy postai úton levelet küld, úgy a Szolgáltató rögzíti a felhasználó e-mail címét és- amennyiben megadta – a címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.Az adatkezelés jogalapja, a Felhasználók jogaiAz egyes a www.blackbirdpole.com által nyújtott Szolgáltatás megrendelésével, illetve használatával az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait Varga Eszter. a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.Az adatkezelésre a Weboldalakon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, illetve róla generált személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Azokat a természetes személyeket, akik személyes adatait a Szolgáltató – bármely oknál fogva – kezeli, a Szolgáltató adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:tájékoztatáshoz való jog;

helyesbítéshez való jog;

elfeledtetéshez való jog;

adatkezelés korlátozásához való jog;

adathordozhatósághoz való jog;

tiltakozáshoz való jog.[Helyesbítéshez való jog]Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a Felhasználó valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az Adatkezelőt, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul kiegészítse a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

A Felhasználó (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 1. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

[Törléshez való jog]A Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatainak törlését az Adatkezelő valamennyi nyilvántartásából. Az Adatkezelő e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha a következő indokok egyike fennáll: a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; b) a személyes adatok jogosultja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; d) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.

A Felhasználó a törlés iránti kérelmét a 2. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

[Adatkezelés korlátozásához való jog]A Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: a) a Felhasználó vitatja az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy b) az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes és a Felhasználó a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy c) az adatkezelés célja megszűnt és az Adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy d) a Felhasználó tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

A Felhasználó (vagy a képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 3. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A korlátozás alá eső személyes adatot az Adatkezelő kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az Adatkezelő kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az Adatkezelő a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a Felhasználót.Adatkezelés időtartamaA Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az érintett személyes és egyéb technikai adatait.

A Szolgáltató a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év. A számviteli bizonylatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek megőrzésre.

A Szolgáltató – a jelen Tájékoztató, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az érintett személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzlet szerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. A jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzlet szerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) – külön szükséges visszavonni.A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kérni:

-emailben az info@blackbirdpole.hu címen

Adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)A személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Szolgáltató rendszeres marketing eszközként, felhasználók kiszolgálására adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

1,MailChimp Marketing, hírlevél

2,GLS Szállítmányozás, Kézbesítés

3,MPL Szállítmányozás, Kézbesítés

4,Csomagküldő.hu Szállítmányozás, Kézbesítés

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa személyes adatait az adatfeldolgozók részére.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A Barion Payment Zrt.

(székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192, tevékenységi engedély száma: H-EN-I1064/2013A Tájékoztatókban meghatározott, ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.A Webáruházban a fizetés bankkártyás (Visa, Maestro, MasterCard) és hitelkártyás, valamint az online fizetési rendszer (PayPal) közreműködésével történik. Ezen fizetési szolgáltatók önálló adatkezelők, a Szolgáltató nem fér hozzá a Felhasználó bankkártyája adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

A fizetési szolgáltatók adatkezelésének részleteiről itt tájékozódhat:PayPal: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-fullKülső közvetítő szolgáltatókEgyes szolgáltatók (pl. Google Inc., Instagram Inc., Facebook Inc.; YouTube Inc) a saját adatvédelmi irányelveik szerint a Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak. A Szolgáltató az ennek során a számára továbbított adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Adatvédelmi tájékoztató linkje, Felhasználási feltételek linkje

Facebook https://www.facebook.com/full_data_use_policy https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Google https://www.google.com/intl/hu/+/policy/ https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html

Instagram http://instagram.com/privacy https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511

YouTube https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/terms